Zawiadomienie

Zawiadomienie to nie mandat

Zdarzają się przypadki, kiedy strażnik miejski po stwierdzeniu naruszenia przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” na miejscu popełnienia wykroczenia nie zastanie jego sprawcy. Wówczas pozostawia  zawiadomienie informujące  o ujawnionym wykroczeniu oraz, że wszystkie informacje w tej sprawie można uzyskać w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Obłońskiej 20 p. 19 w Chełmie.

Jeżeli kierowca pojazdu nie zgłosi się w podanym terminie, zostają wszczęte czynności wyjaśniające w stosunku do właściciela pojazdu. Wtedy zostaje do niego wysłane wezwanie do osobistego stawiennictwa w Straży Miejskiej. Należy przypomnieć, że na właścicielu pojazdu spoczywa obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd  do kierowania lub użytkowania w określonym czasie (art. 78 ust.4 i 5 Prawo o ruchu drogowym).

Na podstawie złożonych wyjaśnień strażnik podejmuje decyzję co do sposobu zakończenia zdarzenia. Wykroczenie może zakończyć się pouczeniem, mandatem lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Chełmie.