Profilaktyka

W trakcie spotkania z dziećmi w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Chełmie, oprócz przekazania różnych informacji z zakresu bezpieczeństwa czytano także bajki.

W dniu 26.10. br odbyło sie kolejne spotkanie ze studentami studiów licencjackich Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej realizujących studia na kierunku “Bezpieczeństwo narodowe”.

W trakcie zajęć przedstawiono zakres uprawnień i zadań wykonywanych przez straże miejskie/gminne, rolę tej formacji w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju a także zapoznano słuchaczy z obowiązkami mieszkańców wynikającymi z prawa lokalnego m.in. w zakresie czystości i porządku.